• Home
  • Portarias
  • Portaria Nº 388/2018 – Concede trinta dias) de Férias a Servidora Luciana Lampunhane Mohr, a serem gozadas a contar de 01 de agosto de 2018.

Portaria Nº 388/2018 – Concede trinta dias) de Férias a Servidora Luciana Lampunhane Mohr, a serem gozadas a contar de 01 de agosto de 2018.